Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinotoimiston olisi tullut antaa perusteltu päätös

Diaarinumero: OKV/329/1/2016
Antopäivä: 23.2.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota velvollisuuteen perustella päätös hallintolain edellyttämällä tavalla.

Kantelija oli tehnyt TE-toimistolle hakemuksen, jossa hän pyysi päästä TE-toimiston kustannuksella koulutukseen uusimaan lentolupakirjaansa liittyvä tietyn konetyypin tyyppikelpuutus, joka oli vanhentunut. Hän oli saanut kuukauden kuluttua sähköpostitse vastauksen, jonka mukaan yksittäisiä kursseja ei makseta.

Hallintolain mukaan viranomaiselle tehtyyn hakemukseen on annettava kirjallinen, perusteltu päätös. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainittava sovelletut säännökset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hakijan tulee saada tietoonsa erityisesti kielteisen päätöksen perusteet. Vaikka päätökseen ei voisi hakea muutosta, hakijalla on mahdollisuus pyytää asian uudelleen käsittelyä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijan sähköpostitse saama lyhyt vastaus ei täyttänyt hallintolain vaatimuksia.