Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinotoimisto antoi virheellistä tietoa

Diaarinumero: OKV/1592/1/2015
Antopäivä: 28.4.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoitti asiakkaalle puhelimitse, että hän saa palkkatuella työpaikan päiväkodista. Tämä tieto osoittautui myöhemmin virheelliseksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hallinnon toiminnan on oltava luotettavaa ja uskottavaa, ja neuvojen ja ohjeiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä, jotta hallinnon asiakas voi niiden perusteella suunnitella toimintaansa sekä välttää oikeudenmenetykset. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota hallintolain säännösten noudattamiseen.