Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö laiminlöi Saamelaiskäräjien kuulemisen

Diaarinumero: OKV/8/50/2019
Antopäivä: 2.10.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan työ- ja elinkeinoministeriö laiminlöi perustuslaissa turvatun jokaiselle kuuluvan vaikutusmahdollisuuden elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon ja erityisesti saamelaiskäräjälain mukaisen neuvotteluvelvoitteen noudattamisen kaivoslain muutoksen valmistelussa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaivoslain muutosesityksessä ei ollut kyse vain teknisluontoisista seikoista, vaan merkittävästä muutoksesta, jolla on ollut vaikutusta muun muassa kansalaisten osallistumisoikeuksiin sekä erityisen suuri merkitys saamelaisten elinympäristön ja alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen kannalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei laittanut eduskunnalle joulukuussa 2018 annettua kaivoslain muutosesitystä aikanaan lainkaan lausunnolle, koska esitys sisälsi ministeriön apulaisoikeuskanslerille antaman selvityksen mukaan saman sisältöisen ehdotuksen kuin aiempi lausunnolla ollut kaivoslain muutosesitys. Ministeriön käsityksen mukaan kaivoslakiin esitetyt muutokset eivät myöskään olleet sellainen merkittävä ja laajakantoinen asia, jota saamelaiskäräjälain neuvotteluvelvoite koskee.

Saamelaiskäräjät viittaa apulaisoikeuskanslerille antamassaan lausunnossa ministeriön myöntäneen, että Saamelaiskäräjät on sille 31.10.2016 toimitettuun yhteydenottoon vastatessaan ilmoittanut, että hallituksen esitys oli puutteellinen, koska siinä ei ollut esitetty Saamelaiskäräjien tärkeinä pitämiä korjauksia mm. kaivoslain 38 ja 50 §:n sisältöön. Nämä olisivat nimenomaan olleet saamelaisten kannalta kaivoslain toimivuuden suhteen keskeisesti kehitettäviä lainkohtia. Näin ollen käräjien mukaan hallituksen esitystä olisi tullut täydentää ja tämän jälkeen käydä esityksestä saamelaiskäräjälain mukaiset neuvottelut.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön huomiota perustuslaissa jokaiselle turvattuun mahdollisuuteen vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon, saamelaisille alkuperäiskansana turvattuun oikeuteen ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan, YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 27 artiklan noudattamiseen sekä saamelaiskäräjälaissa asetettuihin velvoitteisiin asianmukaisten neuvotteluiden järjestämisestä.