Hyppää sisältöön

Turvapaikkahakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1965/10/2020
Antopäivä: 7.12.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen jatkuvan seurannan tärkeyteen. Maahanmuuttovirasto ei ollut käsitellyt hakijan turvapaikka-asiaa ilman aiheetonta viivytystä. Käsittely oli kestänyt kaksi vuotta ja kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hallinto-oikeus oli palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle osittain uudelleen käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri otti seuraamusta harkitessaan huomioon Maahanmuuttovirastossa jo tehdyt toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ns. priorisoimattomat hakemukset käsitellään nykyään nopeammin. Hän pyysi Maahanmuuttovirastoa ilmoittamaan, kun päätös hallinto-oikeudesta toistamiseen palautettuun asiaan oli tehty.

Selvityksen mukaan hakemuksen käsittelyaikaan oli vaikuttanut yhtäältä hallinto-oikeudesta palautuneiden asioiden suuri määrä ja toisaalta kesällä 2018 voimaan tullut turvapaikkahakemusten kuuden kuukauden käsittelyaikavelvoite ja sen piiriin kuuluvien hakemusten priorisointi. Kantelun kohteena olevan asian yhteydessä ei ollut ilmennyt mitään erityisiä tai tapauskohtaisia syitä mainittuun käsittelyaikaan, vaan pitkä käsittelyaika oli johtunut turvapaikkayksikön yleisestä tilanteesta.

Päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.