Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijan tulisi saada tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

Diaarinumero: OKV/211/1/2017
Antopäivä: 14.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä, että turvapaikkapuhuttelun tallentaminen nauhalle kuuluu hakijan sananvapauteen eikä sitä voida tällä hetkellä voimassa olevan lain nojalla kieltää. Hän pyysi ministeriötä ilmoittamaan maaliskuun 2018 loppuun mennessä, ovatko ministeriö ja virasto arvioineet uudelleen turvapaikkapuhutteluiden tallentamiskäytäntöjä.

Maahanmuuttovirasto oli ilmoittanut kantelijalle, joka aikoi ryhtyä toimimaan turvapaikanhakijoiden avustajana, ettei turvapaikkapuhuttelun tallentaminen äänen tai kuvan muodossa ole sallittua. Maahanmuuttovirasto huolehtii itse puhuttelun tallentamisesta, ja hakija tai hänen avustajansa voi pyytää tallenteen itselleen. Sisäministeriö tuki lausunnossaan Maahanmuuttoviraston kantaa, ettei videotallentaminen ole perusteltua. Ministeriö katsoi muun ohessa, että videotallennus voi häiritä puhuttelua ja lisätä työvaiheita, ja että huomioon tulisi ottaa myös se, miten tallennetta käytettäisiin.

Apulaisoikeuskansleri oli eri mieltä Maahanmuuttoviraston tulkinnasta, jonka mukaan oikeus tallentaa turvapaikkapuhuttelu kuuluisi vain Maahanmuuttovirastolle. Menettelydirektiivissä ja ulkomaalaislaissa säädetään viranomaisen mahdollisuudesta tallentaa puhuttelu. Säännöksissä ei kuitenkaan kielletä hakijaa itse tallentamasta puhuttelua. Yleisen tulkintasäännön mukaisesti poikkeusta perusoikeudesta tulee tulkita supistavasti. Viranomainen ei voi yleisesti kieltää hakijaa tallentamasta puhuttelua, jossa tämä itse on läsnä asianosaisena, sillä tallentamiskielto loukkaisi hakijan sananvapauden suojaa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että sananvapauden ja muiden perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskuntalakiin ja olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä ja että rajoitusperusteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että pelkästään turvapaikkapuhuttelun tallentaminen ei merkitse yksittäisen viranhaltijan yksityisyydensuojan loukkaamista. Puhuttelun tallennus kohdistuu puhuttelutilaisuuden olosuhteisiin yleisesti eikä erityisesti viranhaltijan henkilöön, millä on merkitystä arvioinnissa. On oikeudellisesti eri asia, mikäli tallenne luovutetaan ulkopuoliselle luvattomasti. Tällöin hakija tai avustaja voi syyllistyä jopa rikokseen. Tämä arvioidaan kuitenkin jälkikäteen.

Sisäministeriö ilmoitti vastauksessaan, että se on neuvotellut asiasta Maahanmuuttoviraston kanssa. Maahanmuuttovirasto ei vastauksen mukaan kiellä hakijaa tai tämän asiamiestä tai avustajaa tallentamasta turvapaikkapuhuttelutilannetta. Maahanmuuttovirasto antaa kevään 2018 aikana ohjeen asiakaspalvelutilanteen tallentamisesta turvapaikkayksikössä asiakkaan toimesta.