Hyppää sisältöön

Tuomiolauselman ja perustelujen välinen ristiriita

Diaarinumero: OKV/659/30/2023
Antopäivä: 29.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeuden antaman tuomion perusteluissa oli virheellisesti todettu vastaajan menettelyn edellyttävän ankarampaa seuraamusta kuin tosiasiassa oli tarkoitettu ja tuomiolauselmassa ilmoitettu.