Hyppää sisältöön

Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivästyminen ja kantelijan tiedusteluun vastaamisen laiminlyönti Kelassa

Diaarinumero: OKV/580/10/2020
Antopäivä: 30.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota toimeentulotukihakemuksen viivytyksettömään käsittelyyn ja asiakkaan tiedusteluihin vastaamiseen sekä hallintolain mukaiseen perusteluvelvollisuuteen.

Kantelija arvosteli Kelan menettelyä toimeentulotukihakemuksensa käsittelyssä. Kantelijan mukaan Kela ei käsitellyt hänen marras- ja joulukuuta 2019 koskenutta toimeentulotukihakemustaan. Kelan antaman selvityksen mukaan kantelijan hakemus olisi voitu ratkaista jo joulukuun lopussa 2019, koska kantelija oli toimittanut Kelan pyytämät liitteet. Kantelijan joulukuun lopussa tekemään tiedusteluun ei ollut Kelasta vastattu. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallintolain 50 §:n mukaiseen päätöksen poistamiseen ja asiaan uudelleen ratkaisemiseen ei voida soveltaa toimeentulotuesta annetun lain 14 c §:n määräaikoja. Saatuaan kantelijan toimittamat lisäselvitykset Kelan olisi tullut viipymättä tehdä asiassa päätös tai tiedustella kantelijalta, toimittiko kantelija lisäselvitykset sen vuoksi, että hän pyytää päätöksen korjaamista. Kantelijan hakemuksen käsittely toimeentulotuen osalta viivästyi, koska hakemus ratkaistiin vasta tammikuussa 2020. Toimeentulotukihakemuksen viivytyksetön käsittely on olennaisen tärkeää.

Kelan antamasta päätöksestä ei ilmennyt, että kyseessä olisi ollut hallintolain 50 §:n nojalla tehty asian uudelleen ratkaiseminen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain 45 §:n päätöksen perustelemista koskevaan säännökseen, jonka mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. 

Kela ei ollut vastannut kantelijan tiedusteluun 31.12.2019. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota sille saapuneiden tiedusteluiden vastaamiseen.