Hyppää sisältöön

Tilastot vuodelta 2023 julkaistu

Julkaisuajankohta 19.2.2024 8.15
Tiedote

Vuonna 2023 valtioneuvoston oikeuskanslerille tehtiin 1668 kantelua ja kanteluita ratkaistiin 1862. Edellisenä vuonna 2022 oikeuskanslerinvirastoon tehtiin 1654 kantelua ja ratkaistiin 1734.

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastettiin osana tuomioistuinten valvontaa 4046 rangaistustuomiota. Tarkastuksen perusteella otettiin tutkittavaksi 85 asiaa. Ratkaisuista aiheutuneina toimenpiteinä nostettiin yksi syyte ja annettiin 14 huomautusta ja 73 käsitystä.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvontaan liittyviä muita kuin kanteluasioita tuli vireille 984.

Valtioneuvoston päätöksenteon ennakollisessa valvonnassa tarkastettiin 1513 valtioneuvoston yleisistunnossa ja 418 tasavallan presidentin esittelyssä käsiteltyä asiaa. Korjauspyyntöjä tehtiin 344 asiaan eli 18 % asioista korjautettiin. Korjauspyynnöistä 70 % koski oikeudellisia asioita. Vuonna 2023 tutkittiin 88 lausuntopyyntöä säädösehdotuksista sekä tehtiin 11 säädösehdotusten ennakkotarkastusta.

Omia aloitteita tuli vuonna 2023 vireille 24.

Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tehtiin vuonna 2023 66 ilmoittajansuojelulain tarkoittamaa ilmoitusta. Toimivaltaisten viranomaisten selvitettäviksi siirrettiin 14 ilmoitusta. Oikeuskanslerinvirasto laatii Euroopan komissiolle raportin toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamista toimenpidetiedoista.

Lisätietoja

kirjaaja Tuula Snabb, puh. 02951 62 532, [email protected]

kansliapäällikkö Tuula Majuri, puh. 02951 62503, [email protected]

Tilastot vuodelta 2023 (pdf)