Hyppää sisältöön

Tilastot vuodelta 2022 julkaistu

Julkaisuajankohta 20.2.2023 10.44
Tiedote

Vuonna 2022 valtioneuvoston oikeuskanslerille tehtiin 1654 kantelua ja kanteluita ratkaistiin 1862. Vuonna 2021 oikeuskanslerinvirastoon tehtiin 2304 kantelua ja ratkaistiin 2373. Muutosta saapuneiden kantelujen vuotuisessa määrässä selittää koronakantelujen määrän väheneminen, viraston asianhallintajärjestelmän kirjaamiskäytäntöjen tarkistaminen ja 1.10.2022 voimaan tullut valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettu uusi laki. Uuden lain mukaisesti oikeuskanslerille saapuneita asioita siirrettiin oikeusasiamiehelle käsiteltäväksi.

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastettiin osana tuomioistuinten valvontaa 4016 rangaistustuomiota. Tarkastuksen perusteella otettiin tutkittavaksi 88 asiaa. Ratkaisuista aiheutuneina toimenpiteinä annettiin 37 huomautusta ja 52 käsitystä.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvontaan liittyviä muita kuin kanteluasioita tuli vireille 746.

Valtioneuvoston valvontaan liittyen virastossa tarkastettiin 1812 valtioneuvoston yleisistunnossa ja 434 tasavallan presidentin esittelyssä käsiteltyä asiaa. Vuonna 2022 annettiin 106 lausuntoa säädösehdotuksista ja muista asioista sekä tehtiin 39 säädösesitysten ennakkotarkastusta.

Omia aloitteita tuli vuonna 2022 vireille 30.

Lisätietoja

kirjaaja Tuula Snabb, puh. 02951 62 532, [email protected]

kansliapäällikkö Tuula Majuri, puh. 02951 62522, [email protected]