Hyppää sisältöön

Tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/545/1/2013
Antopäivä: 28.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelija oli tiedustellut sähköpostitse Poliisihallituksen yksittäiseltä virkamieheltä poliisin sähköpostikäytäntöihin liittyviä asioita ja edellyttänyt vastausta lyhyessä määräajassa. Virkamies oli päässyt käsittelemään lomansa aikana saapunutta viestiä vasta sen jälkeen, kun kantelijan edellyttämä määräaika oli ylittynyt huomattavasti.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn kuuluu, että tiedusteluun vastataan kohtuullisessa ajassa. Vastaus oli jäänyt ensi vaiheessa toimittamatta virkamiehen loman vuoksi ja toisessa vaiheessa sen takia, että virkamies oli arvioinut, ettei asia kantelijan oman määräajan ylittymisen jälkeen enää ollut ajankohtainen. Kantelija oli sittemmin saanut vastauksen ja viivästymistä oli pahoiteltu. Ottaen vielä huomioon, että Poliisihallitus on ryhtynyt tarkastelemaan sähköpostikäytäntöjään, asia ei selvityksestä ilmenevissä olosuhteissa edellyttänyt apulaisoikeuskanslerin enempää puuttumista.