Hyppää sisältöön

Tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/376/1/2013
Antopäivä: 14.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelija oli tiedustellut Valtakunnansyyttäjänvirastosta, minkä nimiset syyttäjät olivat käsitelleet hänen yksilöimiään kolmea asiaa ja missä syyttäjänvirastoissa käsittely oli tapahtunut. Kantelija ei ollut saanut vastausta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hyvän hallintotavan mukaiseen viranomaismenettelyyn olisi kuulunut, että tiedusteluun olisi vastattu kohtuullisessa ajassa. Vastaus oli tässä tapauksessa jäänyt toimittamatta inhimillisen erehdyksen vuoksi. Erehdys oli korjattu välittömästi kun se oli huomattu ja viivästymistä oli pahoiteltu. Koska Valtakunnansyyttäjänvirasto oli jo kiinnittänyt asianomaisen virkamiehen huomiota sähköpostien huolelliseen käsittelyyn, asia ei apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan edellyttänyt laillisuusvalvojan enempää puuttumista.