Hyppää sisältöön

Tiedusteluun olisi tullut vastata kohtuullisessa ajassa

Diaarinumero: OKV/1307/1/2016
Antopäivä: 19.12.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen vastata kohtuullisessa ajassa viranomaisen toimintaa koskeviin yleisluonteisiin tiedusteluihin.

Kantelija oli tiedustellut poliisilaitokselta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden maastapoistamiskäytäntöihin liittyviä seikkoja. Hän sai kirjoitukseensa ja kahteen muistutuskirjoitukseensa vastaanottokuittaukset mutta ei vastausta varsinaisiin kysymyksiin. Poliisilaitoksen mukaan kantelijan kirjoitus oli kiertänyt poliisilaitoksessa noin kuukauden ajan ennen kuin se oli toimitettu maastapoistamisasioista vastaavalle komisariolle. Tämä oli kertomansa mukaan unohtanut vastata tiedusteluun kiireellisimpien tehtävien vuoksi. Lopulta toinen komisario lähetti kantelijalle vastauskirjeen noin 2,5 kuukautta tiedustelun saapumisen jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että tiedusteluun ei ollut vastattu kohtuullisessa ajassa.