Hyppää sisältöön

Tiedusteluun olisi tullut vastata

Diaarinumero: OKV/365/1/2017
Antopäivä: 11.5.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen tutkintasihteerin huomiota velvollisuuteen vastata tiedusteluihin.

Poliisilaitos ei ollut vastannut kantelijan tiedusteluun siitä, mihin toimenpiteisiin hänen tekemänsä tutkintapyyntö oli johtanut. Tutkintapyyntö oli siirretty toiselle poliisilaitokselle ja tutkintasihteeri, jonka tehtäviin tiedusteluun vastaaminen olisi kuulunut, oli olettanut, että tämä toinen poliisilaitos tulisi olemaan yhteydessä tutkintapyynnön tekijään joka tapauksessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että tutkintasihteerin menettely oli ongelmallinen, sillä kantelijan tiedustelusta ei ollut välittynyt tietoa siirron vastaanottaneelle poliisilaitokselle ja tiedustelu itsessään oli ollut sisällöltään lyhyt ja selkeä.