Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon kantelun pitkä käsittelyaika aluehallintovirastossa

Diaarinumero: OKV/799/1/2015
Antopäivä: 19.5.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kaupungin  terveydenhuollon menettelyä koskevan kantelun  käsittely aluehallintovirastossa oli kestänyt  lähes kaksi vuotta. Selvitystä  kaupungilta oli pyydetty vasta vuoden kuluttua kantelun vireille tulosta eikä selvitystä  ollut tullut määräaikaan mennessä.  Selvitystä oli kiirehditty usean kuukauden kuluttua. Kaupunki ei ollut ilmoituksensa mukaan saanut ensimmäistä selvityspyyntöä.

Aluehallintoviraston mukaan  kantelun käsittelyssä tapahtuneiden viivästysten syyt olivat jääneet epäselviksi. Asiaan oli suurelta osin vaikuttanut myös se, että syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana terveydenhuollon kanteluiden käsittely aluehallintovirastossa oli pahoin ruuhkautunut riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi, eivätkä kanteluiden keskimääräiset käsittelyajat olleet tavoitteiden mukaisia.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan asian käsittelyn viipymistä arvioitaessa on otettava huomioon asian käsittelyaikaan vaikuttaneet seikat ja arvioitava, onko mahdollinen viipyminen ollut aiheetonta. Asian käsittelyn ja ratkaisun viipymistä on lähtökohtaisesti arvioitava asiansa vireille panneen asianosaisen aseman ja hänen oikeusturvansa kannalta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että  kantelun käsittelyaika, lähes kaksi vuotta, oli ollut kohtuuttoman pitkä arvioitaessa sitä sellaisenaan. Selvityksen perusteella pitkään käsittelyaikaan oli vaikuttanut kantelun käsittelyn pysähtyminen sen vireille tulon jälkeen vuodeksi sekä myöhemmin ensimmäisen selvityspyynnön katoaminen ja selvityksen kiirehtiminen vasta usean kuukauden kuluttua. Kanteluiden käsittelyprosessissa tulisi varmistaa, että tällaista kantelun käsittelyn pysähtymistä ei voi tapahtua.