Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon ammattihenkilön valvonta-asian viivästyminen

Diaarinumero: OKV/2223/10/2023
Antopäivä: 3.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) huomiota asian käsittelemiseen ilman aiheetonta viivytystä.

Terveydenhuollon ammattihenkilön valvontaa koskeva asia oli otettu vireille Valvirassa heinäkuussa 2022 ja päätös oli annettu maaliskuussa 2024. Diaaritietojen mukaan asiaa ei ollut käsitelty helmikuun 2023 ja kesäkuun 2023 välisenä neljän kuukauden ajanjaksona. Tuossa vaiheessa oli jo pyydetty lausuntoja usealta kantelijan aiemmin keikkalääkärinä työllistäneeltä työnantajalta. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ratkaisun antamisen viivästyminen valvonta-asian käsittelyssä hankittujen selvitysten jälkeen voi johtaa tilanteeseen, jossa tieto valvonnasta voi vaikuttaa valvonnan kohteena olevan henkilön työllistymiseen, vaikka hänen ammatinharjoittamisoikeuksiensa väliaikaistakaan rajoittamista ei olisi pidetty Valvirassa tarpeellisena. Kantelijan oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ei ollut edellä mainitusta toimenpiteettömästä ajanjaksosta johtuneen viipymisen vuoksi toteutunut.