Hyppää sisältöön

Tekoajan ja vapaudenmenetysajan välinen ristiriita sekä huolimattomuusvirhe tuomiolauselmissa

Diaarinumero: OKV/1482/30/2022
Antopäivä: 1.6.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa ja tarkastamisessa.

Vastaajien syyksi luetun varkauden tekoaika oli ollut käräjäoikeuden tuomiossa epätarkka, koska tekoaika oli ollut osittain ristiriidassa vastaajien vapaudenmenetysajan kanssa. Käräjäoikeuden tuomio oli lisäksi ollut virheellinen, koska tuomiolauselmissa oli viitattu korvausvelvollisiin vastaajiin väärillä sukunimillä. Virheet eivät olleet kuitenkaan vaikuttaneet asian lopputulokseen.