Hyppää sisältöön

TE-toimiston tuli varata riittävä aika työtarjoukseen vastaamiselle

Diaarinumero: OKV/1903/1/2018
Antopäivä: 23.10.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkemykset työtarjouksiin vastaamiselle varatun määräajan riittävästä pituudesta ja yhteydenottotavasta työ- ja elinkeinotoimiston tietoon. 

TE-toimisto oli lähettänyt kirjeitse kantelijalle työtarjouksia 16.11.2018, joka oli perjantai. Kantelijan mukaan hän oli saanut työtarjoukset maanantaina 19.11.2018. Kantelijalle oli jäänyt ensimmäisenä päättyvän määräajan sisältäneeseen työtarjoukseen vastaamiselle aikaa vain muutama arkipäivä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että TE-toimiston tulisi nyt kysymyksessä olevan kaltaisesta työpaikasta ilmoittaessaan olla yhteydessä työhakijaan henkilökohtaisesti esimerkiksi puhelimitse. Näin varmistetaan työnhakijan tosiasiallinen mahdollisuus hakea työpaikkaa. Asialla on työnhakijoille erityistä merkitystä ottaen huomioon työtarjoukseen vastaamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset seuraamukset. Tämä myös vastaisi työ- ja elinkeinoministeriön soveltamisohjeen luonnehdintaa työtarjouksesta työnhakijalle tehdystä henkilökohtaisesta, asiantuntijan harkintaan perustuvasta työnvälityspalvelusta.

Saadusta selvityksestä ilmeni, että kantelijaa ei ollut tavoitettu puhelimitse työtarjousten lähettämispäivänä. Apulaisoikeuskansleri piti tässä tapauksessa kirjeitse kantelijalle lähetetyn työtarjoukseen vastaamiselle jäänyttä enintään muutaman arkipäivän aikaa riittämättömänä.