Hyppää sisältöön

TE-toimiston olisi tullut korjata puutteellinen päätöksensä

Diaarinumero: OKV/1799/1/2016
Antopäivä: 30.8.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota velvollisuuteen merkitä päätökseen sen teko- ja postitusajankohdat sekä velvollisuuteen korjata puutteellinen päätös.

TE-toimisto ei ollut päivännyt päätöstä, jonka se oli antanut kantelijan tekemään oikaisuvaatimukseen. Päätökseen ei ollut myöskään merkitty postitusajankohtaa, jolla on merkitystä valitusajan laskemisessa. Kantelija oli jäänyt epätietoiseksi siitä, milloin valituksen tekemisen määräaika päättyi. TE-toimiston antaman selvityksen mukaan kantelijalle olisi toimitettu korjattu päätös, jos hän olisi sitä pyytänyt.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisen velvollisuutena on huolehtia tekemiensä päätösten oikeellisuudesta. Viranomaisen tulee omasta aloitteestaan korjata päätöksensä, jos siihen on aihetta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan TE-toimisto oli antanut kantelijalle puutteellisen päätöksen ja laiminlyönyt velvollisuutensa korjata päätös.