Hyppää sisältöön

TE-toimiston menettely työtarjouksen lähettämisessä

Diaarinumero: OKV/2751/10/2021
Antopäivä: 12.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota huolellisuuteen työtarjouksen lähettämisessä.

Kantelijan mukaan TE-toimiston työtarjous oli työtehtävään, johon kantelijalla ei ollut pätevyyttä tai aikaisempaa työkokemusta. Kantelijan mukaan työtarjousta ei ollut annettu hänelle lainkaan tiedoksi. 

Työtarjous on ollut kantelijan oman alan työtä, joten tältä osin TE-toimisto on menetellyt sille kuuluvan harkintavallan rajoissa. Työtarjousta ei ollut kuitenkaan toimitettu kantelijalle tiedoksi.