Hyppää sisältöön

TE-toimiston menettely työtarjouksen lähettämisessä

Diaarinumero: OKV/1359/10/2020
Antopäivä: 19.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi TE-toimiston tietoon näkemyksensä työtarjouksiin vastaamiselle varatun määräajan riittävästä pituudesta ja yhteydenottotavasta työnhakijaan.

Kantelijan mukaan hän sai 1.7.2020 lähetetyn työtarjouksen 6.7.2020 ja hakuaika päättyi 8.7.2020. Työtarjous oli lähetetty 1-luokan iPost-lähetyksenä (entinen eKirje).

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että huomioon ottaen postinkulun vaatima aika, työnhakijalle on joka tapauksessa jäänyt aikaa työtarjoukseen vastaamiselle vain muutama arkipäivä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan TE-toimiston tulisi olla yhteydessä työnhakijaan puhelimitse, kun se ilmoittaa kysymyksessä olevan kaltaisesta työpaikasta. Näin varmistetaan työnhakijan tosiasiallinen mahdollisuus hakea työpaikkaa. Asialla on työnhakijoille erityistä merkitystä, kun otetaan työtarjoukseen vastaamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset seuraamukset. Tämä myös vastaisi työ- ja elinkeinoministeriön soveltamisohjeen luonnehdintaa työtarjouksesta työnhakijalle tehdystä henkilökohtaisesta, asiantuntijan harkintaan perustuvasta työnvälityspalvelusta.

Saadusta selvityksestä ei käynyt ilmi, että kantelijaa olisi yritetty tavoittaa puhelimitse tai tekstiviestillä kyseiseen työtarjoukseen liittyen. Apulaisoikeuskansleri piti kantelijalle kirjeitse lähetettyyn työtarjoukseen vastaamiselle jäänyttä enintään muutaman arkipäivän aikaa riittämättömänä.