Hyppää sisältöön

TE-toimiston menettely haastattelukutsun lähettämisessä

Diaarinumero: OKV/1494/1/2013
Antopäivä: 14.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelijalle oli lähetetty kutsu TE-toimiston koulutushaastatteluun vain muutamia päiviä ennen haastattelua. Kantelija ei ollut saanut kutsua ajoissa ja menetti sen takia mahdollisuuden päästä koulutukseen.

Hallintolain 54 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian käsittelyn kuluessa ilmoituksen, kutsun tai muun asian käsittelyyn vaikuttavan asiakirjan tiedoksiantamisesta. Lain 59 §:n mukaan tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kyseisessä tapauksessa seitsemän päivän varaamista postin kulkuun voitiin pitää lähtökohtana, koska opiskelijavalinnoista tehtävä ratkaisu on hallintopäätös.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kyseisessä tapauksessa kutsun lähettämisaika oli ollut lyhyt. TE-toimiston olisi tullut ottaa kantelijaan yhteyttä vielä esimerkiksi puhelimitse. TE-toimistolla on ollut tiedossa hakijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä se, että asiakkaalla on poste restante -osoite.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkökohdat haastattelukutsujen toimittamisesta liian lyhyellä tiedoksiantoajalla TE-toimiston tietoon.