Hyppää sisältöön

TE-toimisto ei toiminut riittävän huolellisesti - lisäksi työvoimapoliittisen lausunnon antaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/1249/1/2018
Antopäivä: 27.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota hallintolain edellyttämään asioiden asianmukaiseen ja huolelliseen selvittämiseen ja käsittelyyn sekä velvollisuuteen antaa työvoimapoliittiset lausunnot säädetyssä määräajassa.

Kantelija arvosteli sekä opiskelunsa selvittämistä että viivästymistä työvoimapoliittisen lausunnon antamisessa. Hän oli työskennellyt yhdistyksessä palkkatuetussa työssä oppisopimuksella. Kantelijan oppisopimussuhteen työnteko ja palkanmaksu oli keskeytynyt kesän ajaksi, koska yhdistyksen toiminta oli määräaikaista. Tämä keskeytys oli mainittu myös työsopimuksessa.

TE-toimisto oli pyytänyt kantelijalta selvitystä opinnoista. Tämän jälkeen TE-toimisto oli antanut kantelijalle työvoimapoliittisen lausunnon, jonka mukaan hänellä ei päätoimisena opiskelijana ollut oikeutta työttömyysetuuteen. Koska oppisopimussuhteessa työnteko ja palkanmaksu voivat keskeytyä työsopimukseen otetun ehdon perusteella, on oppisopimuksessa olevalla opiskelijalla kuitenkin oikeus työttömyysetuuteen tällaisen lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella samoin edellytyksin kuin muillakin työnhakijoilla. Työvoimapoliittinen lausunto olikin myöhemmin tällä perusteella kumottu.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan TE-toimistossa ei perehdytty kantelijan antamaan selvitykseen hallintolain edellyttämällä tavalla riittävästi ja huolellisesti. Saatua selvitystä ja ELY-keskuksen lausunnossa mainittuja soveltamisohjeita ei ollut otettu asianmukaisesti huomioon ennen päätoimista opiskelua koskevan työvoimapoliittisen lausunnon antamista. Selvityksen pyytäminen kantelijalta hänen opinnoistaan oli myös ollut tarpeetonta, koska oppisopimus oli TE-toimiston tiedossa. Hallinnon asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta asioita käsiteltäessä. Kantelijan asiassa ei ollut TE-toimistossa toimittu riittävän huolellisesti.

TE-toimisto ei ollut myöskään noudattanut säädettyä 30 päivän määräaikaa työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle. Kantelijan annettua selvityksensä oli työvoimapoliittisen lausunnon käsittely kestänyt 36 päivää.  TE-toimiston mukaan viivästyminen johtui asioiden käsittelyruuhkasta. Tämä ei ole kuitenkaan hyväksyttävä syy määräajan ylittämiseen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että TE-toimiston tulee varmistaa työnhakija-asiakkaalle taloudellisesti merkittävän työvoimapoliittisen lausunnon saaminen säädetyssä ajassa ja myös ennakoida mahdollisia poikkeuksellisia tilanteita.