Hyppää sisältöön

Tarkastus Kotkan käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/19/51/2009
Antopäivä: 2.12.2009
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Tarkastuskäynnin ohjelmaluonnoksen mukaan tarkastuksella käytävän keskustelun teemoiksi oli ilmoitettu käräjäoikeuksien rakenneuudistus paikallistason näkökulmasta, yhteistyökysymykset sidosryhmien kanssa, asioiden käsittelyn joutuisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, tuomitsemistoiminnan yhtenäisyys, henkilöstön asiantuntemuksen ylläpitämien, työmäärä ja työssä jaksaminen sekä käräjäoikeuden toimitilat. Keskusteluja käytiin paitsi käräjäoikeuden johtoryhmän kanssa, myös luottamuksellisesti erään henkilökuntaan kuuluvan kanssa.