Hyppää sisältöön

Syyttäjän menettely hovioikeudessa

Diaarinumero: OKV/2184/10/2021
Antopäivä: 25.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Pohjois-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän tietoon käsityksensä perustelujen puutteellisuudesta.

Kantelija arvosteli syyttäjää, joka oli hovioikeudelle valitukseen antamassaan vastauksessa ilmoittanut, että asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi syyte tulisi näytön puuttumisen johdosta hylätä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että syyttäjä ei voi peruuttaa syytettä annetun tuomion jälkeen, mutta voi hakea muutosta syytetyn eduksi tai ilmoittaa käsityksensä siitä, että syyte tulisi hylätä ja luopua esittämästä syytteen tueksi todisteita. Asiassa ei ilmennyt syyttäjän ylittäneen toimi- tai harkintavaltaansa. 

Apulaisoikeuskansleri piti kuitenkin syyttäjän hovioikeudelle antamaa vastausta puutteellisesti perusteltuna, sillä siitä ei ilmennyt syyttäjän oikeudellinen päättely suhteessa siihen, mitä käräjäoikeuden tuomiossa oli lausuttu. Oikeudellisten ratkaisujen perusteleminen mahdollistaa muun ohella ratkaisutoiminnan ulkoisen kontrolloitavuuden. Mikäli syyttäjä käräjäoikeuden syyksi lukevan tuomion jälkeen muutoksenhakuvaiheessa luopuu ajamasta syytettä ratkaisuaan asianmukaisesti perustelematta, asianosaiset ja ulkopuoliset eivät pysty varmistautumaan menettelyn asianmukaisuudesta.