Hyppää sisältöön

Syyttäjä paljasti salassa pidettävää tietoa

Diaarinumero: OKV/2398/40/2020
Antopäivä: 28.3.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Itä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjälle, joka paljasti tiedotusvälineille salassa pidettävää tietoa. 

Käräjäoikeuden pääkäsittelyn jälkeen syyttäjä oli puhelimessa oikaissut toimittajalla ollut virheellistä käsitystä. Syyttäjä oli kertonut, että hätäkeskukseen oli soittanut toinen rikosasian asianomistajista ja paikalle oli tullut poliisipartio. Käsittelyn tuossa vaiheessa syyttäjällä ei ollut oikeutta paljastaa kyseistä tietoa. Tieto oli tullut ilmi käräjäoikeuden suljetussa käsittelyssä ja sitä oli koskenut salassapitomääräys.

Salassa pidettävän tiedon paljastaminen tiedostusvälineille on luonteeltaan virhe, josta voi aiheutua merkittävää vahinkoa. Asiassa suoritettiin apulaisoikeuskanslerin määräyksestä esitutkinta. Tapauksessa syyttäjän huolimattomuuttaan paljastama tieto ei ollut vaarantanut salassapidon keskeisiä suojeltavia etuja ja tiedot tulivat sittemmin julkiseksi osana käräjäoikeuden tuomiota. Syyttäjän virheellinen menettely arvioitiin virkarikosoikeudellisesti vähäiseksi.