Hyppää sisältöön

Syyteneuvottelumenettelyn edellytykset ja syyteoikeuden vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/501/31/2020
Antopäivä: 28.9.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen aluesyyttäjälle ja käräjätuomarille heidän virheellisestä menettelystään syyteneuvottelumenettelyyn liittyvässä asiassa. Asia tuli tietoon apulaisvaltakunnansyyttäjän ilmoituksella.

Aluesyyttäjä oli toiminut asiassa virheellisesti ryhtymällä syyteneuvotteluihin, vaikka pääkäsittely oli asiassa jo aloitettu eikä syyteneuvottelun soveltamisalaa koskevat edellytykset täyttyneet asian laadun vuoksi. Lisäksi aluesyyttäjä oli sopinut rikostunnusmerkistön valinnasta, vaikka syyteneuvottelussa tästä ei ole mahdollista sopia ja laatinut tuomioesityksen tiedustelematta rangaistusta vaatineen asianomistajan suostumusta menettelyyn. Syyteneuvottelun seurauksena laatimassaan tuomioesityksessä syyttäjä oli vaatinut vastaajille rangaistusta syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista.

Käräjätuomari oli antanut asiassa virheellisesti tuomioesityksen mukaiset tuomiot, vaikka tuomioesityksen hyväksymiselle on ollut este, koska rangaistusta oli vaadittu rikoksista, joiden syyteoikeus oli vanhentunut.

Aluesyyttäjän ja käräjätuomarin virheitä oli pidettävä luonteeltaan vakavina ja ne olivat olleet omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Syyteoikeuden vanhentuminen ei ole asia, josta syyteneuvottelussa voidaan sopia. Kyseisessä tapauksessa virheellinen menettely oli kuitenkin lopulta päätynyt vastaajien eduksi, sillä sakkorangaistuksiin johtaneiden virheellisten tuomioiden purkaminen voisi johtaa asian alkuperäisten syytteiden käsittelyn jatkumiseen ja vastaajille huomattavasti ankarampiin vankeusrangaistuksiin.