Hyppää sisältöön

Susien lopettamispäätösten tulee olla asianmukaisia

Diaarinumero: OKV/254/1/2016
Antopäivä: 27.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen huomiota esittämäänsä näkemykseen, että osassa poliisilaitoksen antamista susien lopettamispäätöksistä oli ollut puutteita. Hän totesi, että päätösten asianmukaisuus on tarvittaessa varmistettava koulutuksen ja ohjeistuksen avulla.

Apulaisoikeuskansleri selvitti tehdyn kantelun perusteella, oliko poliisilaitos toiminut oikein antaessaan susien lopettamista koskevia päätöksiä vuodenvaihteen 2015–2016 tienoilla. Hänen mukaansa päätökset eivät olleet lainvastaisia, mutta osassa niistä oli puutteita. Puutteet oli havaittu myös poliisilaitoksen omassa laillisuusvalvonnassa.