Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen

Diaarinumero: OKV/15/50/2010
Antopäivä: 5.4.2011
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 13.2.2008 tekemäni oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisen tarkastuskäynnin (OKV/1/51/2008) yhteydessä ilmeni, että valitusten käsittely lautakunnassa oli ruuhkautunut. Tämän jälkeen lautakunnan käsittelyajat ja toiminta ovat olleet tutkittavanani kolmen vuoden ajan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyynnöstäni antanut lausunnon asiassa huhtikuussa 2008, ja olen käsitellyt lautakunnan tilannetta ja ministeriön  keskimääräisen käsittelyajan lyhentämiseksi  esittämiä toimenpiteitä päätöksessäni 16.5.2008 (OKV/6/50/2008). Päätöksessäni pyysin  ministeriötä toimittamaan uuden lausunnon esittämiensä toimenpiteiden toteuttamisesta ja vaikutuksista viimeistään 30.4.2009.

Ministeriö antoi lausuntonsa 24.4.2009. Lisäksi olen tehnyt uuden tarkastuskäynnin lautakuntaan 12.11.2009 (OKV/29/51/2009). Tarkastuskäynnillä keskityttiin edellisen tarkastuksen jälkeen lautakunnan toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin sekä erityisesti  lautakunnan valitusasioiden ruuhkan purkamiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin ja näiden toimenpiteiden vaikutuksiin.