Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen

Diaarinumero: OKV/6/50/2008
Antopäivä: 15.5.2008
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri teki 3.2.2008 valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisen tarkastuskäynnin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Tarkastuksen perusteella sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnassa oli havaittavissa ongelmia ja epäkohtia, jotka olivat omiaan vaarantamaan lautakunnan toimintakykyä ja tätä kautta muutoksenhakijoiden oikeusturvaa ja joihin oli laillisuusvalvonnan näkökulmasta puututtava.