Hyppää sisältöön

Sosiaalihuollon päätöksen ja neuvonnan saaminen sekä asian käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1853/1/2018
Antopäivä: 19.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin kasvatus- ja perheneuvolan huomiota kirjallisen päätöksen antamiseen asiakkaalle sekä tämän riittävään, ymmärrettävään ja selkeään neuvontaan. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaaliasiamiehen huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelijan lasta ei otettu kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaaksi lapsen ja lapsen isän tapaamista koskevassa asiassa. Selvityksen mukaan kasvatus- ja perheneuvolassa oli toimittu virheellisesti, kun kantelijalle ei ollut annettu tästä kirjallista valituskelpoista päätöstä. Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä kasvatus- ja perheneuvola totesi, että päätös toimitettaisiin jälkikäteen.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan vaatimus valituskelpoisen kirjallisen päätöksen antamisesta toteuttaa hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Ratkaisun saaminen kirjallisesti takaa sen, että päätökseen tyytymätön saa tietoonsa päätöksen perusteet ja hän voi harkintansa mukaan saattaa päätöksen muutoksenhakuviranomaisen tutkittavaksi. Kantelijalle olisi tullut antaa kirjallinen valituskelpoinen päätös ja tämän merkitys korostui erityisesti, kun kantelija ei saanut pyytämäänsä palvelua.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kasvatus- ja perheneuvolan kantelijalle antamassa neuvonnassa oli ollut puutteita, ja kantelija oli jäänyt epätietoiseksi oikeudestaan palvelujen saamiseen.

Kantelijan asian käsittely ja selvittely sosiaaliasiamiehellä oli myös viivästynyt aiheettomasti. Kantelija oli ottanut ensimmäisen kerran yhteyttä sosiaaliasiamieheen huhtikuussa 2018, ja alkukesästä 2018 oli sovittu, että sosiaaliasiamies selvittää kantelijan asiaa kasvatus- ja perheneuvolasta. Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan kantelijan asian hoito oli alkukesästä 2018 unohtunut, ja asiaan oli palattu vasta apulaisoikeuskanslerin selvitettyä asiakkaan kantelua tammikuussa 2019.