Hyppää sisältöön

Sairaanhoitopiirin varmistettava ajanvarauskirjeiden toimittaminen

Diaarinumero: OKV/1233/1/2018
Antopäivä: 26.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle sairaanhoitopiirin huomiota varmistautumiseen siitä, että ajanvarauskirjeet toimitetaan potilaille virheettömästi ja viivytyksettömästi.

Sairaanhoitopiiri oli ulkoistanut operaattorille ajanvarauskirjeiden tulostamisen ja lähettämisen. Touko-heinäkuussa 2018 useita tuhansia ajanvarauskirjeitä oli eri aikoina jäänyt toimittamatta tai toimitettu myöhässä operaattorin virheiden vuoksi. Selvityksensä mukaan sairaanhoitopiiri oli reagoinut kaikkiin palveluntuottajan virheisiin välittömästi. Ensisijainen toimenpide oli ollut korjata tapahtunut potilaiden hoitoon vaikuttava tilanne ja estää lisävahingot. Sairaanhoitopiiri oli muun muassa tiedottanut tapahtuneesta asianomaisille potilaille, viranomaisille ja medialle. Palveluntuottajalle oli esitetty jokaista virhetilannetta koskien kirjallinen reklamaatio, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli ollut saada toimittajalta erillinen kirjallinen selvitys tapahtuneesta sekä kuvaus niistä toimenpiteistä, joilla virheen toistuminen estetään.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan sairaanhoitopiiri oli selvityksen perusteella ryhtynyt virheiden paljastuttua asianmukaisiin toimenpiteisiin. Sairaanhoitopiiri on kuitenkin vastuussa ulkoistamastaan toiminnasta eli tässä tapauksessa ajanvarauskirjeiden toimittamisesta. Potilaiden vastaanottokäyntejä oli jäänyt toteutumatta postituksen virheistä johtuen useita kymmeniä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ajanvarauskirjeiden myöhästymisestä tai toimittamatta jättämisestä johtuva vastaanottokäynnin toteutumatta jääminen on omiaan vaarantamaan potilaan oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Vastaanottokäynnin toteutumatta jääminen saattaa myös johtaa hoitoon pääsyn määräaikojen ylittymiseen.