Hyppää sisältöön

Sähköisen toimeentulotukihakemuksen käsitteleminen

Diaarinumero: OKV/447/1/2012
Antopäivä: 25.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli sitä, ettei kaupungin sosiaalitoimi ollut ottanut hänen sähköpostilla tekemäänsä toimeentulotukihakemusta käsiteltäväksi.

Kaupunki totesi selvityksessään, ettei se ollut kantelussa tarkoitettuna ajankohtana järjestänyt mahdollisuutta sähköiseen asiointiin toimeentulotukiasioissa muun muassa tietoturvasyistä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että toimeentulotuki on viimesijainen perustuslain 19 §:ään perustuva toimeentuloa turvaava etuus, jonka käsittelemiselle on toimeentulotuesta annetussa laissa asetettu ajallisia vaatimuksia. Hän katsoi, että kantelijan sähköisesti tekemä toimeentulotukihakemus olisi tullut ottaa käsiteltäväksi, kun sen saapuminen oli havaittu edellyttäen, ettei sen oikeellisuutta ollut syytä epäillä, vaikka kaupunki ei tuolloin tarjonnut mahdollisuutta sähköiseen asiointiin toimeentulotukiasioissa. Apulaisoikeuskansleri saattoi edellä mainitun käsityksensä kaupungin tietoon. Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että jollei mahdollisuutta sähköiseen asiointiin ole järjestetty sen vuoksi, ettei sähköisen asioinnin tietoturvallisuutta pystytä varmistamaan, olisi se syytä ilmoittaa asiakkaille selkeästi asiointia koskevissa ohjeissa.