Hyppää sisältöön

Säästölakien kuulemisaika oli liian lyhyt ja vaikutusten arviointi puutteellista

Diaarinumero: OKV/1661/10/2023 OKV/1772/10/2023 OKV/1779/10/2023 OKV/1782/10/2023 OKV/1787/10/2023 OKV/1788/10/2023 OKV/1805/10/2023 OKV/2282/10/2023 OKV/2325/10/2023
Antopäivä: 29.1.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: huomautus

Oikeuskansleri kiinnitti ratkaisussaan huomiota lainvalmistelun laatuun. Sosiaaliturvan ja sote-palveluiden säästölakien luonnoksille annettiin poikkeuksellisen lyhyitä lausuntoaikoja syksyllä 2023. Oikeuskansleri painotti, että perustuslain 14 §:ssä turvattu osallistumisoikeus on turvattava lainvalmistelussa. Hallituksen säästölakien kohdalla osallistumisoikeudesta johtuvat vähimmäisvaatimukset säädösvalmistelulle eivät täyttyneet. 

Lisäksi säästölakien kokonaisvaikutuksia ei arvioitu riittävän kattavasti perusoikeuksien kannalta. Esitysten valmistelussa ei myöskään arvioitu tarpeeksi ehdotettujen toimien vaikutuksia kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täyttymiseen. Valmistelussa ei näin ollen noudatettu hyvää lainvalmistelutapaa. Oikeuskansleri kiinnitti hallituksen huomiota siihen, että lainvalmistelussa tulee tehdä huolelliset kokonaisvaikutusten arviot erityisesti perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden osalta. 

Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että oikeusministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin vaalilainsäädännön tarkistamiseen sekä lainvalmistelun kuulemisohjeiden kehittämiseksi. On tarpeen pohtia sitä, miten vaalivuonnakin lainvalmistelulle jää riittävästi aikaa.