Hyppää sisältöön

Ruotsinkielisen ohjeen julkaiseminen

Diaarinumero: OKV/83/10/2020
Antopäivä: 20.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Verohallinnon tietoon näkemyksensä, että kansalliskieliä tulee kohdella tasavertaisesti. Verohallinnon olisi tullut julkaista vero-ohje samanaikaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kantelija arvosteli Verohallintoa siitä, että se ei ollut vielä julkaissut ruotsiksi vero-ohjetta, jonka soveltaminen oli jo alkanut. Kantelijan mukaan hän oli kerrotun vuoksi joutunut tekemään veroilmoituksen ilman ohjetta.

Verohallinnon selvityksen mukaan ohjeen kääntäminen ruotsiksi oli viivästynyt, minkä vuoksi se oli julkaistu ruotsiksi vasta kaksi kuukautta suomenkielisen ohjeen julkaisemisen jälkeen. Verohallinto totesi selvityksessään, että se normaalisti julkaisee ohjeet molemmilla kansalliskielillä samanaikaisesti. Vaikka Verohallinto oli tiedottanut ruotsinkielisen ohjeen käännöksen viivästymisestä ja ohjeeseen tehdyistä muutoksista oli sen ilmoittaman mukaan ollut mahdollista saada tietoa puhelimitse, ei se apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan poistanut tarvetta ruotsinkielisen ohjeen julkaisemiselle samanaikaisesti suomenkielisen kanssa.