Hyppää sisältöön

Rikosvahinkolakiin perustuvan korvausasian pitkä käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/1483/1/2014
Antopäivä: 26.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelijan rikosvahinkoa koskevan korvausasian käsittely kesti Valtiokonttorissa 21 kuukautta. Rikosvahinkoasioiden käsittelyn tavoiteaika on selvityksen mukaan 6 kuukautta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Valtiokonttorin menettely ei täyttänyt perustuslain ja hallintolain vaatimuksia asioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja hallinnon palveluiden asianmukaisuudesta. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä Valtiokonttorin tietoon ja kiinnitti samalla huomiota asioiden joutuisaan käsittelyyn.