Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/3130/30/2021
Antopäivä: 20.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Tuomioistuimen ei tule määrätä rikosuhrimaksua tilanteessa, jossa aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistus on katsottu riittäväksi seuraamukseksi myös uusista syyksiluetuista rikoksista. Apulaisoikeuskansleri katsoi rikosuhrimaksun määräämisen olevan edellä mainitussa tilanteessa vastoin rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta ja saattoi näkemyksensä asiassa puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin tietoon.