Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/1642/30/2020
Antopäivä: 2.12.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen tapauksessa, jossa vastaajalle ei ollut määrätty rikosuhrimaksua, vaikka hänet tuomittiin lain voimaantulon jälkeen tehdystä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta.