Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen ja huolellisuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/1975/30/2022
Antopäivä: 21.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen sekä huolellisuuteen tuomion laatimisessa.

Asiassa vastaajalle ei ollut määrätty rikosuhrimaksua, vaikka hänet oli tuomittu rikoksista, joista säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Lisäksi tuomio oli syyttäjän asiassa vaatiman liiketoimintakiellon pituuden osalta ristiriitainen.