Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/160/30/2023
Antopäivä: 3.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeus ei ollut tuominnut vastaajalle rikosuhrimaksua, vaikka käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan rikoksista, joista säädetyt ankarimmat rangaistukset olivat vankeutta.