Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/1650/30/2023
Antopäivä: 16.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiassa puheenjohtajana toimineen Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen.

Asiassa vastaajalle ei ollut määrätty rikosuhrimaksua, vaikka hänet oli tuomittu rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta. Rikos oli tehty rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantulon jälkeen.