Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä ja huolellisuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/3544/30/2021
Antopäivä: 12.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen rikosuhrimaksun määrää koskevien säännösten noudattamisessa sekä tuomiolauselman laatimisessa ja tarkastamisessa. Tapauksessa vastaajalle oli virheellisesti määrätty 80 euron rikosuhrimaksu. Rikosuhrimaksun olisi pitänyt olla 40 euroa, koska vastaajaa ei ollut tuomittu teosta, josta säädetty ankarin rangaistus olisi ollut vankeutta enemmän kuin kuusi kuukautta. Lisäksi tuomiolauselmalla oli virhe, kun siinä ei ollut ilmoitettu vastaajalle rangaistusta mitattaessa sovellettua rangaistuksen koventamisperustetta.