Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksujen määräämisessä on puutteita käräjäoikeuksissa

Diaarinumero: OKV/1/50/2019
Antopäivä: 28.1.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri saattoi oikeusministeriön tietoon huomioitaan rikosuhrimaksujen määräämiseen liittyvistä laiminlyönneistä käräjäoikeuksissa. Laillisuusvalvonnassa on havaittu, että maksun määräämisessä on ollut puutteita.

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistuvaan laillisuusvalvontaan kuuluu yhtenä osana käräjäoikeuksien rikosasioissa antamien rangaistustuomioiden tarkastaminen. Rangaistustuomioita tarkastetaan satunnaisella otannalla, ja tarkastusjärjestelmä tuo tehokkaasti esiin toistuvat ja yleiset virheet.

Kahden viime vuoden aikana rikosuhrimaksun määräämistä koskevat virheet ovat lisääntyneet merkittävästi ja nousseet rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella vireille tulleista asioista suurimmaksi asiaryhmäksi. Käräjätuomareiden antamien selvitysten mukaan selityksenä rikosuhrimaksun määräämättä jättämiselle on usein se, ettei syyttäjä ole haastehakemuksessa vaatinut rikosuhrimaksun määräämistä vastaajalle tai että maksun määrääminen on huomaamattomuudesta unohtunut.

Apulaisoikeuskansleri on saattanut rikosuhrimaksun määräämiseen liittyvät havaintonsa myös käräjäoikeuksia valvovien hovioikeuksien tietoon.

Rikosuhrimaksun määräämistä koskeva laki tuli voimaan joulukuun alussa 2016.