Hyppää sisältöön

Rangaistusseuraamuksen puuttuminen tuomiolauselmalta

Diaarinumero: OKV/1578/30/2022
Antopäivä: 18.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeuden antaman tuomion tuomiolauselmasta puuttui vastaajalle määrätyksi tarkoitettu rangaistusseuraamus. Huomattuaan puutteen käräjäoikeus oli vastaajaa kuultuaan lisännyt rangaistusseuraamuksen tuomiolauselmalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 9 §:n nojalla.