Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneista rikoksista ym.

Diaarinumero: OKV/1486/30/2022
Antopäivä: 3.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista teoista. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut asiasta käytettävissä olleiden tietojen mukaan aiheutunut vastaajalle vahinkoa. Korkein oikeus oli purkanut tuomion virheelliseltä osin apulaisoikeuskanslerin hakemuksesta. 

Lisäksi käräjätuomari oli määrännyt asian toiselle vastaajalle virheellisesti 80 euron rikosuhrimaksun, vaikka sen määrän olisi pitänyt olla vain 40 euroa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kerrotun vuoksi käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen rikosuhrimaksun määrää koskevien säännösten noudattamisessa.