Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta ym.

Diaarinumero: OKV/923/30/2023
Antopäivä: 21.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei voi enää seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut asiasta käytettävissä olleiden tietojen mukaan aiheutunut vastaajalle vahinkoa. Korkein oikeus oli purkanut tuomion virheelliseltä osin käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin hakemuksesta. 

Lisäksi käräjätuomari oli vahvistanut asiassa toiselle vastaajalle tuomitsemansa sakkorangaistuksen päiväsakon rahamääräksi 5 euroa. Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen mukaan päiväsakon rahamäärää ei saa vahvistaa pienemmäksi kuin 6 euroa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen tuomion laatimisessa ja tarkistamisessa sekä päiväsakon rahamäärää koskevan säännöksen noudattamisessa.