Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/241/31/2022
Antopäivä: 11.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta. Asia tuli tietoon Itä-Suomen hovioikeuden oikeuskanslerille tekemästä ilmoituksesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Tuomion antanut käräjätuomari oli huomannut itse virheen pian tuomion annettuaan ja kehottanut syyttäjää valittamaan tuomiosta.