Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/24/31/2019
Antopäivä: 9.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineelle käräjätuomarille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Käräjätuomari oli tuominnut rikosasian vastaajan ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun ohella syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta. Asia käsiteltiin oikeuskanslerinvirastossa hovioikeuden tekemän ilmoituksen perusteella.

Tapauksessa oli kyse varsin laajasta asiakokonaisuudesta ja vanhentunut rikos oli yksi vastaajalle syyksi luetuista lukuisista rikoksista. Käräjätuomari oli antanut asiassa haasteen kyseiselle vastaajalle ennen kuin syyteoikeus oli vanhentunut minkään rikoksen osalta, mutta haaste oli annettu tiedoksi vastaajalle vasta sen jälkeen, kun kerrotun rikoksen syyteoikeus oli vanhentunut. Käräjäoikeuden tuomiosta oli valitettu hovioikeuteen, joka oli hylännyt syytteen vanhentuneen rikoksen osalta ja samalla alentanut vastaajalle tuomittua ehdotonta vankeusrangaistusta.

Vaikka käräjätuomarin virheestä ei ollut aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia  tai muutakaan haittaa tai vahinkoa virheen menetettyä säännönmukaisen muutoksenhaun seurauksena merkityksensä, oli virhe kuitenkin luonteeltaan vakava ja omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.