Hyppää sisältöön

Rangaistukseen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/648/30/2023
Antopäivä: 25.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille hänen tuomittuaan vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Käräjätuomari oli virheen tultua hänen tietoonsa ilmoittanut asiasta syyttäjälle, joka oli valittanut Turun hovioikeuteen muun ohessa syyteoikeudeltaan vanhentuneesta syytekohdasta. Virhe havaittiin käräjäoikeuksien rangaistustuomioiden tarkastuksessa.