Hyppää sisältöön

Rakennusvalvontaviranomaisen menettely toimenpidelupahakemuksen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/699/1/2006
Antopäivä: 8.9.2008
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelijan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupahakemuksen kirjaamisessa oli menetelty virheellisesti, kun hakemusta ei ollut kirjattu vireille tulleeksi kuin vasta vuoden kuluttua sen saapumisesta. Tähän liittyen apulaisoikeuskansleri piti hyvän hallinnon kannalta tärkeänä, että lupahakemusten saapumis- ja kirjaamispäivämäärät ovat yksinkertaisella tavalla tarkistettavissa kaupungin tietojärjestelmästä.

Kantelijan lupahakemuksen käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa viranomaisen tulee ensi sijassa huolehtia tarvittavasta naapurin kuulemisesta.  Viranomainen oli menetellyt virheellisesti, kun kantelijan viranomaiselle osoitettuihin kirjeisiin ei ollut vastattu eikä arviota lupahakemuksen käsittelyajasta ollut asianosaisen pyynnöstä huolimatta annettu. Lisäksi lupa-arkkitehti oli menetellyt lain vastaisesti, kun hän ei ollut vastannut hänelle tulleeseen sähköpostiin.