Hyppää sisältöön

Rakennuslupahakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/2192/10/2021
Antopäivä: 23.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Turun kaupunginhallituksen tietoon näkemyksensä viranomaisen velvollisuudesta huolehtia lupa-asioiden viivytyksettömästä ja asianmukaisesta käsittelystä. Rakennuslupa-asiaa ei ollut käsitelty kaikilta osin viivytyksettä, kun sen käsittely oli ollut pysähdyksissä lähes vuoden. 

Asiassa ei voitu osoittaa, että yksittäinen viranhaltija olisi laiminlyönyt tehtäviään tai menetellyt muuten moitittavasti lupa-asian käsittelyssä. Lupa-asioiden käsittely kaupungin rakennusvalvonnassa oli viivästynyt jo useiden vuosien ajan resurssipulan ja hakemusten ruuhkautumisen vuoksi. 

Apulaisoikeuskansleri pyysi kaupunkia ilmoittamaan viimeistään 29.9.2023, miten rakentamisen lupa-asioiden käsittelyajat ovat kehittyneet vuodesta 2021, onko niitä saatu lyhennettyä ja mikä on rakennusvalvonnan henkilöstötilanne tällä hetkellä.